لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "2014"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : . | A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y | Z
تعداد آیتم ها: 152.

.

(2014) Evaluating the Affected the Factors of Research in Ilam University of Medical Sciences During 2006-2011. BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA,.

(2014) Impacts of using electronic devices on road crossing behaviors among medical college student. Life Science Journal.

A

(2014) The effect of Swimming training and Fenugreek seed Supplementation on Plasma glucose and Heart tissue Antioxidants in Diabetic rats. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Cooperative Learning Improves Social Skills and Knowledge of Science Topics in Pre-adolescent Children in Iran. British Journal of Education, Society & Behavioural Science.

(2014) Eating attitudes, body image concept and exercise reasons in female athletes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Effects of psychotherapy in combination with pharmacotherapy, when compared to pharmacotherapy only on blood pressure, depression, and anxiety in female patients with hypertension. Journal of Health Psychology.

(2014) Enterotoxin and Exfoliative Toxin Genes Among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates Recovered From Ilam, Iran. Avicenna J Clin Microb Infec. 2014 August.

(2014) Macro-ergonomics and human ability indices at work: Assessment of job groups and workers by using of Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI). J Bas Res Med Sci ..

(2014) Measuring natural radioactivity of bricks used in the constructions of Tehran. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

(2014) Prevalence of dfr, int and sul Genes in Cotrimoxazole Resistance Klebsiella pneumoniae Isolated from Two Hospitals of Iran. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY.

(2014) Simultaneous Determination of Brilliant Blue FCF and Carmoisine in Food Samples by Aqueous Two-Phase System and Spectrophometric Detection. J Bas Res Med Sci.

(2014) The relationships between parenting styles and addiction potentiality among students. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

(2014) Follicular fluid the best medium of maturation, fertilization and development of immature oocytes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Fungal peritonitis and cancer near the abdominal regions. JBRMS.

(2014) Fungal peritonitis and cancer near the abdominal regions. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Eating attitudes, body image concept and exercise reasons in female athletesa. JBRMS.

(2014) Eating attitudes, body image concept and exercise reasons in female athletes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Macro-ergonomics and human ability indices at work: Assessment of job groups and workers by using of Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI). Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Macro-ergonomics and human ability indices at work: Assessment of job groups and workers by using of Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI). Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Application of Azolla Filiculoides biomass for Acid blue 15 dye (AB15) Removal from aqueous solutions. JBRMS.

(2014) Disinfection and general cleaning practices used in health care centers and hospitals. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Sugar cane extract: A treatment for atherosclerosis disease? Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Induction of type 2 diabetes with high concentration and long term fructose intake in male Sprague-Dawley rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Simultaneous Determination of Brilliant Blue FCF and Carmoisine in Food Samples by Aqueous Two-Phase System and Spectrophometric Detection. JBRMS.

(2014) Simultaneous Determination of Brilliant Blue FCF and Carmoisine in Food Samples by Aqueous Two-Phase System and Spectrophometric Detection. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

B

(2014) The Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index among high school adolescents in Ilam. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) ASSOCIATION OF LIPID MARKERS AND IMPAIRED FASTING GLUCOSE: A CASE-CONTROL STUDY. INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES.

(2014) Attribution of lifestyle risk factors in subjects with and without Impaired Fasting Glucose. J Pak Med Assoc.

(2014) ATTRIBUTION OF MENTAL DISORDERS IN SUICIDE OCCURRENCE. OMEGA.

(2014) Effects of educational intervention based on PRECEDE model on self care behaviors and control in patients with type 2 diabetes in 2012. Dizaji et al. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2014, 13:72.

(2014) Investigating antimicrobial activity of hydroalcoholic extract and essential oil of Tymbra spicata against some pathogenic bacteria. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Investigating the Tuberculosis Condition in Khuzestan province during 2005-2012. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The Relationship Between Selenium Levels and Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biol Trace Elem Res.

(2014) Investigating antimicrobial activity of hydroalcoholic extract and essential oil of Tymbra spicata against some pathogenic bacteria.

(2014) Investigating antimicrobial activity of hydroalcoholic extract and essential oil of Tymbra spicata against some pathogenic bacteria. JBRMS.

(2014) Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index in high school adolescents in Ilam. JBMRS.

(2014) The Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index among high school adolescents in Ilam. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Investigating the Tuberculosis condition in Khuzestan province during 2005-2012. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Investigating the Tuberculosis condition in Khuzestan province during 2005-2012. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Effects of cell phone radiation on migration of granule cells in rat cerebellum. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

D

(2014) The effect of oral propranolol plus oxytocin versus oxytocin only on the process and outcome of labor: A double-blind randomized trial. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) The global trend of infertility: an original review and meta-analysis. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) The effect of oral propranolol plus oxytocin versus oxytocin only on the process and outcome of labor: A double-blind randomized trial. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.

(2014) Effect of Infertility on the Quality of Life, A Cross- Sectional Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) Effective Factors on Patients’ Satisfaction with Emergency Care Services using Factor Analysis: A Cross Sectional Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) Epidemiological aspects of neonatal jaundice and its relationship with demographic characteristics in the neonates hospitalized in government hospitals in Ilam, 2013. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Esophageal carcinoma: long-term survival in consecutive series of patients through a retrospective cohort study. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2014;7(2):101-107.

(2014) Febrile Seizures: Etiology, Prevalence, and Geographical Variation. Iran J Child Neurol. 2014.

(2014) Smoking and Histological Factors Influencing Long-term Survival of Gastric Carcinoma in Consecutive Patient Series. Middle East Journal of Cancer.

(2014) The effects of Pethidine on the duration of active labor in nulliparous women. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Epidemiological aspects of neonatal jaundice and its relationship with demographic characteristics in the neonates hospitalized in government hospitals in Ilam, 2013. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Epidemiological aspects of neonatal jaundice and its relationship with demographic characteristics in the neonates hospitalized in government hospitals in Ilam, 2013. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

F

(2014) Investigation of musculoskeletal dsorders and its relevant factors using quick exposure check (QEC) method among seymareh hydropower plant workers. Journal of Research & Health Social Development & Health Promotion Research Center Vol..

(2014) Optimization of Vertical Double-Diffused Metal-Oxide Semiconductor (VDMOS) Power Transistor Structure for Use in High Frequencies and Medical Devices. Electronic physician.

(2014) Job stress and susceptibility to cardiovascular diseases: A case-control study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

G

(2014) The mazEF toxin-antitoxin system as a novel antibacterial target in Acinetobacter baumannii. Mem Inst Oswaldo Cruz.

(2014) Differential Between Multi-Drug Resistance Pattern of Extended Spectrum - Lactamases Producing E. coli and K. pneumoniae. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY..

(2014) Distribution of ABO and Rh blood groups in a major ethnic group of the West Iran, the Kurdish population. ASIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES.

(2014) Extended Spectrum Beta-lactamases: Definition, Classification and Epidemiology. Extended Spectrum Beta-lactamases.

(2014) Gating Behavior of Endoplasmic Reticulum Potassium Channels of Rat Hepatocytes in Diabetes. iranian biomedical journal.

(2014) Plasma Inflammatory Cytokines as Predictor Markers for Severity of Histological Variations of Intestine among Celiac Patients. International Journal of Celiac Disease.

(2014) The Medical Errors and Causes in the General Public Hospital, Southern Iran. Medicine and Public Health Juornal.

H

(2014) Associated Factors with Male Infertility: A Case Control Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) The correlation between the presence of quorum sensing, toxin-antitoxin system genes and MIC values with ability of biofilm formation in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. IRAN. J. MICROBIOL.

(2014) Ilam Lipid and Glucose Study: A cross-sectional epidemiologic study. Nova Journal of Medical and Biological Sciences.

(2014) Prevalence of internet addiction among university students in Ilam: a cross-sectional study. International Journal of Epidemiologic Research.

(2014) The relationship between bioenvironmental characteristics of mothers and infant’s birth weight in Khuzestan province. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Relationship between bio-environmental characteristics of mothers with infant’s birth weight in Khuzestan province. JBRMS.

(2014) Prevalence of Internet addiction in Iranian high school students; a cross-sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

J

(2014) Controlled surface morphology and hydrophilicity of polycaprolactone towards selective differentiation of mesenchymal stem cells to neural like cells. Journal of Biomedical Materials Research.

(2014) Reply to: Molecular methods require for confirmation blaAIM (Adelaide imipenemase) producing Pseudomonas aeruginosa. Journal of the International Society for Burn Injuries.

(2014) Evaluation of Ilam university of medical science faculty members' views in relation to curriculum. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effects of repeated sessions of exercise on immune cells and cortisol infemale athletes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effects of repeated sessions of exercise on immune cells and cortisol infemale athletes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

K

(2014) Analysis of electrical accidents and the related causes involving citizens who are served by the Western of Tehran. Electronic physician.

(2014) Association Between Toxin-Antitoxin Systems and Biofilm Formation. Jundishapur J Microbiol.

(2014) Body Image Disturbance and Perfectionism as Predictor’s Factors of Disordered Eating Behavior among Female Students. International Journal of Pediatrics.

(2014) Determination of extended spectrum beta- lactamases, metallo-beta-lactamases and AmpC- beta-lactamases among carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients. Journal of the International Society for Burn Injuries.

(2014) Investigation on the characteristics and management of dental waste in Urmia, Iran. J Mater Cycles Waste Manag.

(2014) Phylogenetic Analysis of the Oriental-Palearctic-Afrotropical Members of Anopheles (Culicidae: Diptera) Based on Nuclear rDNA and Mitochondrial DNA Characteristics. Japanese Journal of Infectious Diseases.

(2014) Predictive Factors of Survival Time of Breast Cancer in Kurdistan Province of Iran between 2006-2014: A Cox Regression Approach. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2014) Using transient transfected Chinese hamster ovary (CHO) cells by pET28a-LIC-NTF4 in gene therapy. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Epidemiological assessment of Congenital Hypothyroidism in Ilam province between 2005 -2011. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effectiveness of instructing hardiness components on anxiety level of National Olympic Committee personnel in Islamic Republic of Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

L

(2014) Detection and characterization of viruses causing hand, foot and mouth disease from children in Seri Kembangan, Malaysia. Tropical Biomedicine.

M

(2014) A Case-Control Study on the Association of Common Variants of CAPN10 Gene and the Risk of Type 2 Diabetes in an Iranian Population. Clin. Lab.

(2014) Anti-fungal resistance in candida isolated from oral and diaper rash candidiasis in neonates. Bioinformation.

(2014) COMPARISON OF SOCIAL CONSISTENCE IN MENTAL –LOW ABILITY AND NORMAL ELEMENTARY STUDENT’S MOTHERS. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.

(2014) The Concept and Components of Culturalof Humans in Anthropology Allameh Tabatabai. Journal of Social Issues & Humanities.

(2014) Diversity of Leishmania species and of strains of Leishmania major isolated from desert rodents in different foci of cutaneous leishmaniasis in Iran. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene publishes.

(2014) Effects, of spiritual intelligence, on life satisfaction of girls 12 and 14 years, the city of Ilam. International Journal of AYER.

(2014) Examine the relationship risky behavior, with general health, and suicidal thoughts in Azad university students of ILAM. WALIA journal 30(S2): 44-49, 2014.

(2014) Learning styles of nursing students in Iran using Kolb's theory: A review study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Marshall syndrome in children referred to specialist clinic of Imam Khomeini Hospital of Ilam, Iran, 2012. Scholars Research Library journals.

(2014) Prenatal Exposure to Nicotine in Pregnant Rat Increased Inflammatory Marker in Newborn Rat. Hindawi Publishing Corporation.

(2014) Simple and multiple relationships between religious attitudes and spiritual intelligence with tendency to addiction in students. pensee journal.

(2014) Social and Psychological Predictors of Initial Cigarette Smoking Experience: A Survey in Male College Students. American Journal of Men's Health.

(2014) Study and identification for relation between religious belief and reduction of psychological stress among students in university of science and researches in Ilam. University of Medical Sciences..

(2014) Prevalence of viral infection of blood donors in Ilam blood transfusion center. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Environmental health and safety in elementary schools: A case study in Ilam city, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Comparison of anxiolytic effects of root extract of winter cherry (Withania somnifera) with the effects of diazepam in male wistar rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Ergonomic assessment of Sina car montage industry employees 'working positions by REBA (Rapid entire body assessment). Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Learning Styles of Nursing Students in Iran using the Kolb's Theory: A review Study. JBRMS.

(2014) Learning styles of nursing students in Iran using Kolb's theory: A review study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Effects of cell phone radiation on migration of granule cells in rat cerebellum. JBRMS.

N

(2014) Adsorption of a textile dye in aqueous phase using mesoporous activated carbon prepared from Iranian milk vetch. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

(2014) Bacterial Nanoparticle As a Vaccine for Meningococcal Disease. BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA.

(2014) INFLAMMATORY MARKERS AND ADIPOCYTOKINE RESPONSES TO EXERCISE TRAINING AND DETRAINING IN MEN WHO ARE OBESE. Journal of Strength and Conditioning Research the TM.

(2014) Methicillin-resistantStaphylococcus aureus: a systematic review. Wolters Kluwer Health I Lippincott Williams & Wilkins.

(2014) Prevalence of Cannabis Lifetime Use in Iranian High School and College Students: A Systematic Review, Meta-Analyses, and Meta-Regression. American Journal of Men’s Health.

(2014) Removal of methylene blue and acid orange 7 from aqueous solutions by activated carbon coated with zinc oxide (ZnO) nanoparticles: equilibrium, kinetic, and thermodynamic study. Desalination and Water Treatment.

(2014) Students and faculty viewpoint of Ilam University of Medical Sciences about the students’ evaluation system of the instruction quality. Journal of Paramedical Sciences.

(2014) The Relationship Between Religious Attitudes, Fear of Death and Dying with General Health Condition: A Survey in College Students. Journal of Religion and Health.

O

(2014) Molecular and Parasitological Study of Cryptosporidium Isolates From Cattle in Ilam, West of Iran. Iranian J Parasitol.

P

(2014) IN VITRO INHIBITORY EFFECT OF THE HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACT FROM THE AVICENNIA MARINA (HARA) ON CANDIDA ALBICANS. mintage journals of farmaceutical and medical sciences.

(2014) Using VARK Approach for Assessing Preferred Learning Styles of First Year Medical Sciences Students: A Survey from Iran. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

R

(2014) The in vitro study on anti-microbial activity of aqueous extracts of internal shell of walnut against some oral microbial strains. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Electrochemical oxidation of activated sludge by using direct and indirect anodic oxidation. Desalination and Water Treatment.

(2014) Improvement of Periodontal Parameters in Untreated site After Periodontal Surgery at Adjacent sites. Journal of Novel Applied Sciences.

(2014) IN VITRO INHIBITORY EFFECT OF ALCOHOLIC AND AQUEOUS EXTRACT OF UMBILICUS INTERMEDIUS BOISS (NAFE VENUS) ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA. J of Evolution of Med and Dent Sci.

(2014) In vitro study of low-level laser irradiation on osteoblastic differentiation of human periodontal ligament stem cells. nautilus journal.

(2014) مولکولار تایپینگ ایزولههای بالیني سالمونلا اینفنتیس جدا شده در تهران. Journal of Military Medicine Spring.

(2014) Selenium levels in rice samples from high and low risk areas for esophageal cancer. Saudi Med J.

(2014) Studying the inhibitory effect of Alcoholic extract of inner Stratum of Oak Fruit (jaft) and hydro alcoholic extract of Summer bulb on Acinetobacter in vitro. International Research Journal of Biological Sciences.

(2014) USE OF TAQMAN REAL-TIME PCR FOR RAPID DETECTION OF SALMONELLA ENTERICA SEROVAR TYPHI. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2014) Using Phage as A Highly Specific Antibiotic Alternative Against Methicillin Resistance Staphylococcus aureus (MRSA). BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA.

(2014) Animal Bite and its Contributors in Aq-Qala District, Golestan Province, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Animal Bite and its Contributors in Aq-Qala District, Golestan Province, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

S

(2014) A Comparative Study on the Efficacy of Glucose and Sucrose on the Vaccination Pain: A Randomized Controlled Clinical Trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) A Systematic Review and Meta-Analysis Study to Investigate the Prevalence of Helicobacter pylori and the Sensitivity of its Diagnostic Methods in Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2014) Association of rs7903146, rs12255372, and rs290487 Polymorphisms in TCF7L2 Gene with Type 2 Diabetes in an Iranian Kurdish Ethnic Group. Clin. Lab.

(2014) The effect of pioglitazone and metformin on non-alcoholic fatty liver: A double blind clinical trial study. J Bas Res Med Sci.

(2014) The caspase-3 inhibitor (peptide Z-DEVD-FMK) affects the survival and function of platelets in platelet concentrate during storage. BLOOD RESEARCH.

(2014) Data from a randomized and controlled trial of LCarnitine prescription for the treatment for Non- Alcoholic Fatty Liver Disease. BIOINFORMATION.

(2014) First report of c. 1499G>C mutation in a 6monthchild with cystic fibrosis. Indian J Human Genetics.

(2014) Nandrolone decanoate administration can increase apoptosis in spermatogenesis cell lines in male rats. J Bas Res Med Sci.

(2014) Overexpression and Enzymatic Assessment of Antigenic Fragments of Hyaluronidase Recombinant Protein From Streptococcus pyogenes. Jundishapur J Microbio.

(2014) Prevalence of diabetic peripheral neuropathy in Iran: a systematic review and meta-analysis. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders.

(2014) Wide Distribution of Virulence Genes among Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis Clinical Isolates. The ScientificWorld Journal.

(2014) The effect of grape seed extract and aerobic activity on lipid profile in obese elderly women. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effect of grape seed extract and aerobic activity on lipid profile in obese elderly women. JBRMS.

(2014) Comparison between effectiveness of pioglitazone and metformin on non-alcoholic fatty liver: A double blind clinical trial study. JBRMS.

(2014) The effect of pioglitazone and metformin on non-alcoholic fatty liver: A double blind clinical trial study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Nandrolone decanoate administration can increase apoptosis in spermatogenesis cell lines in male rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

T

(2014) A comparative study on managers’, staffs’ and clients’ viewpoints about organizational and structural obstacles in family planning counseling in health-care centers in Isfahan in 2012. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.

(2014) Occupational Mental Health: A Study of Work-Related Mental Health among Clinical Nurses. Journal of Clinical and Diagnostic Research..

V

(2014) Congenital Hypothyroidism Screening Program in Iran; a Systematic Review and Metaanalysis. Iranian Journal of Pediatrics.

(2014) Effect of Proton Pump Inhibitor Based Triple Therapy with Apple Cider Vinegar on Helicobacter Pylori Eradication. (Galen Medical Journal (gmj.

(2014) Genomic Diversity and Virulence Genes among Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa. clin lab Clinical Laboratory.

Y

(2014) Survival Rate Of Esophageal Carcinoma In Iran - A Systemaic Review and meta-Analysis. Iranian Journal of Cancer Prevention.

(2014) Survival Rate of Esophageal Carcinoma in Iran-A Systematic Review and Meta-analysis. Iranian Journal of Cancer Prevention.

Z

(2014) The application of Azolla filiculoides biomass in acid blue 15 dye (AB15) removal from aqueous solutions. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

فهرست در تاریخ Wed Dec 13 09:57:10 2017 IRST ایجاد شده است.
Wed Dec 13 10:34:02 2017