لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Asadollahi, P."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 17.

مقاله

(2018) Distribution of the most prevalent spa types among clinical isolates of methicillin-resistant and -susceptible Staphylococcus aureus around the world: A review. Frontiers in Microbiology.

(2017) A self-assessment predictive model for type 2 diabetes or impaired fasting glycaemia derived from a population-based survey. Diabetes Research and Clinical Practice.

(2016) Determining the prevalence of SCCmec polymorphism, virulence and antibiotic resistance genes among methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates collected from selected hospitals in west of Iran. Journal of Chemotherapy.

(2015) Hyperglycaemia and its related risk factors in Ilam province, west of Iran- a populationbased study. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders.

(2013) Distribution of extended spectrum beta-lactamase resistance genes among nosocomial imipenem resistant A. baumannii strains harboring BLA OXA-23 carbapenemases isolated from Ilam and Tehran. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents.

(2013) Distribution of genes encoding tetracycline resistance and aminoglycoside modifying enzymes in Staphylococcus aureus strains isolated from a burn center. Annals of Burns and Fire Disasters.

(2012) Antimicrobial resistance patterns and their encoding genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from burned patients. Burns.

(2012) Evaluation of biofilm production and characterization of genes encoding type III secretion system among Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients. Burns.

(2012) A high prevalence of mupirocin and macrolide resistance determinant among Staphylococcus aureus strains isolated from burnt patients. Burns.

(2011) Cerumen as a potential risk for transmission of hepatitis b virus. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2011) Dissemination of class 1, 2 and 3 integrons among different multidrug resistant isolates of Acinetobacter baumannii in Tehran hospitals, Iran. Polish Journal of Microbiology.

(2011) Diversity of aminoglycoside modifying enzyme genes among multidrug resistant Acinetobacter baumannii genotypes isolated from nosocomial infections in Tehran hospitals and their association with class 1 integrons. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2011) Leukocytosis as an alarming sign for mortality in patients hospitalized in general wards. Iranian Journal of Medical Sciences.

(2011) Multiple-locus variable number of tandem repeats fingerprinting (MLVF) and virulence factor analysis of methicillin resistant Staphylococcus aureus SCCmec type III. Polish Journal of Microbiology.

(2011) Phenotypic and genotypic evaluation of fluoroquinolone resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus in Tehran. Medical Science Monitor.

(2011) Time-kill study and synergistic activity of cell-wall inhibitor antibiotics in combination with gentamicin against Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2011) The role of bla(OXA-like carbapenemase) and their insertion sequences (ISS) in the induction of resistance against carbapenem antibiotics among Acinetobacter baumannii isolates in Tehran hospitals. Roumanian archives of microbiology and immunology.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 13:58:41 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 13:58:41 2018