لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Aidy, A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2017) Protective effects of smyrnium cordifolium boiss essential oil on pentylenetetrazol-induced seizures in mice: Involvement of benzodiazepine and opioid antagonists. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents.

(2016) Association between GSTM1, GSTT1, and GSTP1 variants and the risk of end stage renal disease. Renal Failure.

(2016) Biphasic response to luteolin in MG-63 osteoblast-like cells under high glucose-induced oxidative stress. Iranian Journal of Medical Sciences.

فهرست در تاریخ Mon Dec 10 08:31:57 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Dec 10 08:31:58 2018