لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Alipour, V."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2018) Preparation, characterization and Cr(VI) adsorption evaluation of NaOH-activated carbon produced from Date Press Cake; an agro-industrial waste. Bioresource Technology.

(2017) Assessment of hospitalization and mortality from exposure to PM10 using AirQ modeling in Ilam, Iran. Environmental Science and Pollution Research.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 22:41:38 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:42:11 2018