لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ahmadi, A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2018) Association of Chlamydia trachomatis infections with preterm delivery; a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy and Childbirth.

(2018) /+//Biodecolorization of Reactive Black5 and Reactive Red120 azo dyes using bacterial strains isolated from dairy effluents. International Journal of Environmental Science and Technology.

(2017) Incidence and mortality of kidney cancer and its relationship with HDI (Human Development Index) in the world in 2012. Clujul Medical.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 20:03:01 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:24:33 2018