لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ahmadpoor, P."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2017) High expression of TIM-3 and KIM-1 in blood and urine of renal allograft rejection patients. Transplant Immunology.

(2017) Increased Expression of Toll-Like Receptors 2 and 4 in Renal Transplant Recipients that Develop Allograft Dysfunction: A Cohort Study. Iranian journal of immunology : IJI.

فهرست در تاریخ Tue Jun 19 11:20:27 2018 IRDT ایجاد شده است.
Tue Jun 19 11:20:27 2018