لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Almasi-Hashiani, A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2017) Caregiver-related predictors of thermal burn injuries among Iranian children: A casecontrol study. PLoS ONE.

(2017) Metabolic syndrome and its components among rheumatoid arthritis patients: A comprehensive updated systematic review and meta-analysis. PLoS ONE.

فهرست در تاریخ Fri Mar 23 11:23:24 2018 IRDT ایجاد شده است.
Fri Mar 23 15:52:13 2018