لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Akhoundi, M."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2018) Immunodetection and molecular determination of visceral and cutaneous Leishmania infection using patients� urine. Infection, Genetics and Evolution.

(2013) Molecular characterization of Leishmania spp. in reservoir hosts in endemic foci of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Iran. Folia Parasitologica.

(2013) Sand fly (Diptera: Psychodidae) distribution in the endemic and non-endemic foci of visceral leishmaniasis in northwestern Iran. Journal of Vector Ecology.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 13:47:01 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 13:47:01 2018