لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Abtahi, H."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 5.

مقاله

(2014) Recombinant toxin-coregulated pilus A (TcpA) as a candidate subunit cholera vaccine. Iranian Journal of Microbiology.

(2013) Human brucellosis in Iran: Incidence, complication, diagnosis, treatment and prevention. Journal of Pure and Applied Microbiology.

(2012) Cloning and expression of the Streptococcus pyogenes hyaluronidase gene in E.coli. Australian Journal of Basic and Applied Sciences.

(2011) Qnr prevalence in extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) and none- ESBLs producing Escherichia coli isolated from urinary tract infections in central of Iran. Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

(2011) Recombinant streptodornase production in Escherichia. coli. Australian Journal of Basic and Applied Sciences.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 14:50:27 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 14:50:27 2018