لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Azarian, G."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 6.

مقاله

(2016) Degradation of azo dye C.I. Acid Red 18 using an eco-friendly and continuous electrochemical process. Korean Journal of Chemical Engineering.

(2015) Activated sludge treatment by electro-Fenton process: Parameter optimization and degradation mechanism. Korean Journal of Chemical Engineering.

(2014) Electro-oxidation method applied for activated sludge treatment: Experiment and simulation based on supervised machine learning methods. Industrial and Engineering Chemistry Research.

(2013) Continuous thickening of activated sludge by electro-flotation. Separation and Purification Technology.

(2013) Treatment of waste sludge: A comparison between anodic oxidation and electro-fenton processes. Journal of Research in Health Sciences.

(2012) Electrochemical treatment of poultry slaughterhouse wastewater using iron and aluminium electrodes. Research Journal of Chemistry and Environment.

فهرست در تاریخ Mon Dec 10 08:35:43 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Dec 10 08:35:43 2018