لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Amarloei, A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2017) Investigating the distribution of fungal species concentration associated with dust storms in Ilam, Iran: A case study. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.

(2017) A time series analysis of environmental and metrological factors impact on cutaneous leishmaniasis incidence in an endemic area of Dehloran, Iran. Environmental Science and Pollution Research.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 14:32:08 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 14:32:08 2018