لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Adabi, M."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
تعداد آیتم ها: 1.

(2016) Effective parameters on conductivity of mineralized carbon nanofibers: an investigation using artificial neural networks. RSC Advances.

فهرست در تاریخ Mon Aug 20 02:11:25 2018 IRDT ایجاد شده است.
Mon Aug 20 02:11:25 2018