لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Azadi, T."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2018) Optimism, communication skills and its related factors in midwifery students. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2017) The effects of multi mineral-vitamin D and vitamins (C+E) supplementation in the prevention of preeclampsia: An RCT. International Journal of Reproductive BioMedicine.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 14:45:32 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 14:45:32 2018