لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Asadollahi, R."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2016) Perfluorocarbon attenuates inflammatory cytokines, oxidative stress and histopathologic changes in paraquat-induced acute lung injury in rats. Environmental Toxicology and Pharmacology.

(2014) Correlation of body mass index and serum parameters with ultrasono-graphic grade of fatty change in non-alcoholic fatty liver disease. Iranian Red Crescent Medical Journal.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 22:53:45 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:21:04 2018