لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Arabi, H."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2015) Sulfonamide resistance genes (Sul) M in extended spectrum beta lactamase (ESBL) and non-ESBL producing escherichia coli isolated from Iranian hospitals. Jundishapur Journal of Microbiology.

(2014) Prevalence of dfr, int and sul genes in cotrimoxazole resistance klebsiella pneumoniae isolated from two hospitals of Iran. Journal of Pure and Applied Microbiology.

فهرست در تاریخ Sun May 27 13:28:51 2018 IRDT ایجاد شده است.
Sun May 27 23:57:29 2018