لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Amini, Y."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2013) Isolation and identification of methicillin-resistance staphylococcus aureus (MRSA) from nasal of college students. Journal of Pure and Applied Microbiology.

(2012) Detection of human coronavirus strain HKU1 in a 2years old girl with asthma exacerbation caused by acute pharyngitis. Virology Journal.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 13:51:48 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 13:51:48 2018