لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Allahveisi, A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2016) Role of Silymarin in regeneration and treatment of skin disorders; Progress in signaling pathways. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.

(2016) Signaling pathways of melatonin in prevention of liver disorders via suppressing of oxidative stress in cellular level. Biomedical and Pharmacology Journal.

فهرست در تاریخ Thu May 24 23:56:09 2018 IRDT ایجاد شده است.
Thu May 24 23:56:09 2018