لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Alamiri, F."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2018) The effect of celery (Apium graveolens L.) on fertility: A systematic review. Journal of Complementary and Integrative Medicine.

(2017) The effect of celery (Apium graveolens L.) on fertility: A systematic review. Journal of Complementary and Integrative Medicine.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 13:47:03 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 13:47:03 2018