لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Akmal, S."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 6.

مقاله

(2018) Assessment of Work�Family Conflict Among Women of the Sandwich Generation. Journal of Adult Development.

(2017) Assessment of Work–Family Conflict Among Women of the Sandwich Generation. Journal of Adult Development.

(2016) Work-family conflict and sleep disturbance: The Malaysian working women study. Industrial Health.

(2015) Examining Behavioural Coping Strategies as Mediators between Work-Family Conflict and Psychological Distress. Scientific World Journal.

(2015) The mediating role of health related behaviors in the relationship between work-family conflict and physical health. Malaysian Journal of Public Health Medicine.

(2015) The relationship between job satisfaction and psychological/physical health among malaysian working women. Malaysian Journal of Medical Sciences.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 14:22:17 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 14:22:17 2018