لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ahmadian, M."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2016) The relationship between spirituality and identity of objective (case study: Ilam gas refining company employees). Research Journal of Pharmacology.

(2015) Kinetic and adsorption studies of reactive black 5 removal using multi -walled carbon nanotubes from aqueous solution. Der Pharma Chemica.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 13:50:52 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 13:50:52 2018