لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Abbaszadeh, S."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 4.

مقاله

(2017) Identifying medicinal plants affecting the teeth from the Southern district of Ilam province, Iran. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) Medicinal plants used for hypertension. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) Menstruation phytotherapy according to iran ethnobotanical sources. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) Phytotherapy for Streptococcus pyogenes. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 04:47:56 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 11:58:44 2018