لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Abas, F."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2013) Novel anticancer activity and anticancer mechanisms of Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra. European Journal of Integrative Medicine.

(2012) Novel molecular, cytotoxical, and immunological study on promising and selective anticancer activity of Mung bean sprouts. BMC Complementary and Alternative Medicine.

فهرست در تاریخ Mon Dec 10 08:53:04 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Dec 10 08:53:04 2018