لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Abas, F."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2013) Novel anticancer activity and anticancer mechanisms of Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra. European Journal of Integrative Medicine.

(2012) Novel molecular, cytotoxical, and immunological study on promising and selective anticancer activity of Mung bean sprouts. BMC Complementary and Alternative Medicine.

فهرست در تاریخ Sat Aug 18 14:10:37 2018 IRDT ایجاد شده است.
Sun Aug 19 12:41:54 2018