لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Azizpoor, Y."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2015) Perceived social support, self-esteem, and internet addiction among students of Al-Zahra University, Tehran, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences.

(2013) Prevalence of life-time back pain in Iran: A systematic review and meta-analysis. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences.

فهرست در تاریخ Mon Dec 10 08:09:27 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Dec 10 08:09:27 2018