لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Azadpour, N."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(2016) Antimicrobial effect of Ginger (Zingiber officinale) and mallow (Malva sylvestris) hydroalcholic extracts on four pathogen bacteria. Der Pharmacia Lettre.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 22:59:36 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:18:04 2018