لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Asgari, G."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2012) Catalytic ozonation of phenol using copper coated pumice and zeolite as catalysts. Journal of Research in Health Sciences.

(2012) Degradation of reactive red 198 dye by catalytic ozonation using pumice and copper coated pumice. Fresenius Environmental Bulletin.

فهرست در تاریخ Wed Jan 17 08:49:42 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Jan 17 08:49:42 2018