لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Armin, H."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2017) Human health risk assessment due to ambient PM10 and SO2 by an air quality modeling technique. Process Safety and Environmental Protection.

(2017) Impact of Middle Eastern Dust storms on human health. Atmospheric Pollution Research.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 13:45:13 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 13:45:13 2018