لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Amrane, A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2018) Adsorption of Congo Red Dye from Aqueous Solutions by Montmorillonite as a Low-cost Adsorbent. International Journal of Chemical Reactor Engineering.

(2018) Cationic Surfactant-modified Clay as an Adsorbent for the Removal of Synthetic Dyes from Aqueous Solutions. International Journal of Chemical Reactor Engineering.

(2017) Impact of Middle Eastern Dust storms on human health. Atmospheric Pollution Research.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 22:47:40 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:15:57 2018