لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Amanidaz, N."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2016) Association between mobile phones use with malignant brain tumor (GLIOMA): Systematic review and meta-analysis. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) Selenium and lung cancer: A systematic review, meta-analysis and meta-regression. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) Survey on electric and magnetic fields hp and Lenovo laptops in the vicinity of internet-connected smart phones. International Journal of Pharmacy and Technology.

فهرست در تاریخ Fri Mar 23 11:26:58 2018 IRDT ایجاد شده است.
Fri Mar 23 21:16:42 2018