لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Almasian, M."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2017) Optimization of arsenite removal by adsorption onto organically modified montmorillonite clay: Experimental & theoretical approaches. Korean Journal of Chemical Engineering.

(2016) Performance of wastewater sludge modified with zinc oxide nanoparticles in the removal of methylene blue from aqueous solutions. Desalination and Water Treatment.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 13:45:32 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 13:45:32 2018