لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Alizadeh, E."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
تعداد آیتم ها: 2.

(2011) Diversity of aminoglycoside modifying enzyme genes among multidrug resistant Acinetobacter baumannii genotypes isolated from nosocomial infections in Tehran hospitals and their association with class 1 integrons. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2011) The role of bla(OXA-like carbapenemase) and their insertion sequences (ISS) in the induction of resistance against carbapenem antibiotics among Acinetobacter baumannii isolates in Tehran hospitals. Roumanian archives of microbiology and immunology.

فهرست در تاریخ Fri Aug 17 18:09:39 2018 IRDT ایجاد شده است.
Fri Aug 17 18:09:39 2018