لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Alimohammadi, M."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2016) Removal of TPHs from soil media using persulfate oxidant in the presence of mineral siderite. Malaysian Journal of Soil Science.

(2012) Using ultraviolet irradiation for removal of malathion pesticide in water. Journal of Arthropod-Borne Diseases.

(2011) Ileal mesenteric cyst in a patient with immediate abdominal emergency: Always consider appendicitis. American Journal of Emergency Medicine.

فهرست در تاریخ Fri Jan 19 14:42:25 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Jan 19 14:42:25 2018