لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ahmadzadeh, A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2017) Pancreatic Squamous Cell Carcinoma. Case Reports in Gastroenterology.

(2015) Association of CagPAI integrity with severeness of Helicobacter pylori infection in patients with gastritis. Pathologie Biologie.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 22:51:05 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:19:57 2018