لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Afsordeh, O."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 5.

مقاله

(2016) Chemical composition of elamit menta longifolia(L.)huds. International Journal of PharmTech Research.

(2016) Chemical composition of elamit scrophularia deserti. International Journal of PharmTech Research.

(2016) Enzymatic Method: The best choice for extraction of carotenoids of Alfalfa. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Physalis alkekengi: A review of Its Therapeutic Effects. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) A review of the most important native medicinal plants of Iran effective on gastric acid. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

فهرست در تاریخ Wed Jan 17 08:53:17 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Jan 17 08:53:17 2018