لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Afsordeh, O."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 5.

مقاله

(2016) Chemical composition of elamit menta longifolia(L.)huds. International Journal of PharmTech Research.

(2016) Chemical composition of elamit scrophularia deserti. International Journal of PharmTech Research.

(2016) Enzymatic Method: The best choice for extraction of carotenoids of Alfalfa. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Physalis alkekengi: A review of Its Therapeutic Effects. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) A review of the most important native medicinal plants of Iran effective on gastric acid. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 22:45:08 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:08:17 2018