لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Abiri, R."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(2018) Clonal lineage diversity, antibiotic resistance, and virulence determinants among methicillin-resistant and methicillin-susceptible staphylococcus aureus isolated from nurses at a teaching hospital in ilam, Iran: Successful nares decolonization by mupirocin. Journal of Global Infectious Diseases.

فهرست در تاریخ Sat Nov 17 20:18:47 2018 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 17 20:18:47 2018