لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Abdi, Hadi"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2017) بررسی اثر یک دوره تمرین تداومی برتغییرات نکروز و آپوپتوز هیپوکمپ موش های صحرایی دیابتی. scientific journal of ilam university of medical sciences.

(2017) Effect of endurance exercise training on morphological changes in rat heart tissue following e xperimental myocardial infarction. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Effect of endurance exercise training on morphological changes in rat heart tissue following experimental myocardial infarction. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 22:35:15 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:32:48 2018