لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1396"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ع | ف | ق | م | ن | ه | پ | ک | گ
تعداد آیتم ها: 45.

ا

(1396) بررسی فراوانی آللی و ژنوتیپی نشانگر rs67992843 واقع در ناحیه ژنی SMPD1 مرتبط با بیماری نیمن پیک در جمعیت اصفهان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) مطالعه الکترو اکسيداسيون آموکسي سيلين بااستفاده از الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانو ZSM-5. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسي رخداد هم زمان زبان جغرافيايي يا شيار دار با التهاب بافت ‌هاي لنفوييدي. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1396) بررسی عوامل خطر ابتلا به GTN براي زنان با حاملگي مولار، با استفاده از مدل پارامتري وايبل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) کاهش میزان بیان گيرنده فعال كننده ي تكثير پروكسي زوم گاما (PPARγ یا Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma) در سرطان معده و ارتباط آن با پیشرفت تومور. Journal of Isfahan Medical School.

ج

(1396) تأثير بريس بوستون بر نيروي تماس مفصلي مفاصل اندام تحتاني و L5-S1 بيماران مبتلا به اسکوليوز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی رفتار های پیشگیرانه از بیماری سالک در شهرستان مهران در سال 1393: کاربرد مدل بزنف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی رفتار های پیشگیرانه از بیماری سالک در شهرستان مهران در سال 3131 کاربرد مدل بزنف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) برآورد شاخص های DMFT و dmft و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان شهرستان هشترود در سال 293. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) تأثير بريس بوستون بر نيروي تماس مفصلي مفاصل اندام تحتاني و L5-S1 بيماران مبتلا به اسکوليوز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1396) بررسی اثر پیش تغذیه عصاره ی آبی تمبر هندی (Tamarindus indica) بر حجم سکته مغزی و ارزیابی اختلالات نورولوژیکی در مدل جانوری رت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1396) بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي سازماني بر نگرش شغلي کارکنان مراکز بهداشت و درمان شهرستان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1396) مقايسه تاثير راه رفتن روي نوار گردان و پياده روي بر چاقي مرکزي و ضربان قلب استراحت در زنان غير فعال داراي اضافه وزن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) مقايسه تاثير راه رفتن روي نوار گردان و پياده روي بر چاقي مرکزي و ضربان قلب استراحت در زنان غير فعال داراي اضافه وزن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسي آلودگي سالمونلايي گله ‌هاي طيور گوشتي اطراف شهرستان سنندج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1396) جدا سازی باکتری های تولید کننده پلاستیک زیست تخریب پذیر از خاک های آلوده به پساب کارخانه شیر ایلام. Journal of Ilam University of Medical Sciences.

ز

(1396) شناسايي ژن هاي پس زننده دارو (Efflux pump) در سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه ¬‌هاي مدفوعي در استان کرمان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1396) تاثير پماد جلدي تاکرو ليموس 03/0 درصد در درمان کنژنکتيويت آلرژيک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسي جهش‌ هاي حذفي Del (GJB6-D13S1854) و Del (GJB6 –D13S1830) ژن كانكسين 30 در افراد مبتلا به نا شنوايي حسي- عصبي غير سندرمي در استان خراسان رضوي. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) طراحي و روان سنجي ابزار سنجش رفتار‌ هاي تغذيه‌اي پيشگيري کننده از پوکي استخوان در زنان بر اساس تئوري انگيزش محافظت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی اثر پیش تغذیه عصاره ی آبی تمبر هندی ) Tamarindus indica ( بر حجم سکته مغزی و ارزیابی اختلالات نورولوژیکی در مدل جانوری رت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1396) دسته بندي اسيد هاي آمينه ي هليکس هاي غشايي در پروتئين انتقال دهنده ي سروتونين انساني. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) دسته بندي اسيد ‌هاي آمينه‌ي هليکس ‌هاي غشايي در پروتئين انتقال ¬دهنده ¬‌ي سروتونين انساني. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با کافئین بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی رت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با کافئین بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی رت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1396) تخمین درصد چربی بدن افراد با استفاده از تکنیک های یاد گیری ماشین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) مقایسه‌ ی نا هنجاری لوردوزیس در چاقی سیبی و گلابی شکل در دانش آموزان دختر پایه ‌ی ششم ابتدایی ناحیه ‌ی دو شهر اراک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1396) مقایسه تأثیر استا مینوفن وریدی با ترکیب شیاف دیکلو فناک و بوپیو اکائین داخل زخم بر درد 24 ساعت اول پس از عمل جراحی سزارین: کار آزمایی بالینی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) ارزش تشخيصي IL8 در مقايسه با CRP و ESR در تشخيص عفونت هاي باکتريال در کودکان سرطاني مبتلا به تب و نوترو پني. Journal of Ilam University of Medical Sciences.

ق

(1396) افزایش عملکرد کاتالیستی کلینو پتیلولیت در فرایند حذف بخارات تولوئن با روش آلومینیوم زدایی کنترل شده )اسید شویی(. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) افزایش عملکرد کاتالیستی کلینو پتیلولیت در فرایند حذف بخارات تولوئن با روش آلومینیوم زدایی کنترل شده (اسید شویی). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی‌های زیبایی و مدیریت بدن در بین زنان شهر ایلام در سال 1395. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی های زیبایی و مدیریت بدن در بین زنان شهر ایلام در سال 59. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1396) بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم rs4938723 در ژن mir-34 b/c و خطر ابتلا به نا باروري آيديو پاتيک در مردان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسي ارتباط بين پلي¬ مورفيسم rs4938723 در ژن mir-34 b/c و خطر ابتلا به نا باروري آيديو پاتيک در مردان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی بیان نسبی ژن BIF-1 در تومور سرطان پستان و بافت های نرمال مجاور با استفاده از Real Time PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) مطالعه تغييرات هيستو لوژيک و هيستو متريک جفت متعاقب تجويز عصاره هيدرو الکلي گياه بومادران (Achillea wilhelmsii) در موش صحرايي. Journal of Ilam university of medical sciences.

(1396) اثر شنبليله بر حافظه و ياد گيري و ظرفيت آنتي اکسيدان در هيپوکامپ رت‌ هاي ديابتي تيپ II. دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) رزيابي کيفي و کمي ‌ميکرو ارگانيسم‌ هاي هوا برد و غلظت کل ذرات معلق و قابل استنشاق ناشي از طوفان ريز گرد ‌ها در هواي شهر ايلام : مطالعه مقطعي 6 ماهه. دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسي خواص ضد التهابي اسانس سياه دانه ايراني در کاهش بيان ژن ‌هاي سايتوکين ‌هاي پيش التهابي TNF-α و IL-18 در سلول‌ هاي ماکروفاژ و مونوسيت انساني (Human THP-1). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1396) بررسي پر هزينه‌ ترين اقلام دارویي تجويز شده در نسخ دفاتر درماني بيمه‌ شدگان سازمان بيمه سلامت ايران در سال 93 و. دانشگاه علوم پزشک ایلام.

ه

(1396) ارزيابي و مقايسه کارايي بيمارستان هاي استان اصفهان در سال هاي قبل و بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت ) 4934 4931 ( با استفاده از مدل پابن لاسو. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1396) بررسی تأثیر لیگاتور بندی عصب نخاعی بر بیان ژن نورو تروفین-4 عضلانی در موش های صحرایی ویستار نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1396) بررسي تاثيرآموزش مرتبط با کار، جابجايي شغلي، ارزشيابي عملكرد و پيشرفت شغلي در توسعه منابع انساني در ميان کارکنان دانشگاه علوم پزشکي ايلام در سال 1394. دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1396) شناسايي رفتار ‌هاي نا ايمن به روش نمونه برداري رفتار ايمن در کارگران شرکت پالايش گاز استان ايلام در سال. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Feb 24 11:27:56 2018 IRST ایجاد شده است.
Sat Feb 24 15:47:50 2018