لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1394"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ج | ر
تعداد آیتم ها: 2.

ج

(1394) طراحی الگوی عوامل تاثير گذار بر رضايت شغلی پرستاران (مطالعه موردی : بيمارستانهای دولتی شهر ايلام). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1394) شرکت نسیم ایمان.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 12:35:05 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 08:32:58 2018