لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1388"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ا | ب | ت | ج | ح | ر | س | ش | ط | ع | ق | ك | م | ن | ه | ي | پ | ک | گ
تعداد آیتم ها: 32.

ا

(1388) تاثير انتونوکس بر شدت درد زايمان در زنان مراجعه کننده به بخش زايمان بيمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه، سال 1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) راه اندازی و معتبرسازی روش کروماتوگرافی مايع با آشکارسازی فلورسانس به منظور تعيين مقدار ماده مؤثره و ميزان يکنواختی ايمی پرامين در قرص های 10 و 50 ميلی گرمی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1388) بررسی يک برنامه آماده سازی جسمانی کودکان مبتلا به فلج مغزی در مجموعه«درمانگر-کودک-والدين». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی اثر داروی ترکيبی زاج سياه و سفيد بر ضايعات ناشی از ليشمانيوز جلدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1388) بررسی مقايسه ای عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتياد در گروه های مراجعين به کلينيک های ترک اعتياد استان خراسان شمالي1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1388) تاثير مصرف والرين به عنوان مکمل در اختلال خلقی دو قطبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) گزارش يک مورد نادر جابه جايي کامل احشاء شکمي با درد ناحيه ي چپ شکم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1388) فعاليت آنتی اکسيدان های تام و غلظت مالون دی آلدئيد در مايع سمينال مردان واريکوسل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1388) بررسی اثر سماق در کاهش LDL کلسترول در مقايسه با لوستاتين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

رضی, فریده ، داهیم, پریسا ، نامی, آزرم ، راشدمرندی, پریسا (1388) اول . انتشارات نوید شیراز, شیراز. ISBN 978-964-358-857-1

س

(1388) بررسی و مقايسه رشد مهارت های حرکتی در دانش آموزان دارای اختلال نارسايی توجه / بيش فعالی با دانش آموزان عادی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1388) بررسی اثر التيام بخشی عصاره هيدروالکلی گياه تشنه داری(Scrophularia striata) برروی زخم باز پوستی خرگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ط

(1388) خودبيمارانگاری و عوامل وابسته به آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1388) سرطان پستان و پلی مورفيسم های ژنتيکی گلوتاتيون s- ترانسفرازها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1388) تاثير نوع ميکرو فيلتر در تشخيص کلی فرم از آب آشاميدنی با استفاده از روش PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) اثر تزريق درون بطن-مغزی عصاره الکلی سرشاخه های گلدار علف چای (Hypericum perforatum)در بروز رفتار ناشی از احساس ترس در حضور پنتيلن تترازول((PTZ در رت نر بالغ. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ك

(1388) بررسی فون پشه های خاکی در کانون ليشمانيوز احشايی شهرستان اهر،استان آذربايجان شرقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1388) تاثير درمان های نئو اجوان در مورتاليته و عوارض کوتاه مدت بيماران سرطان مری تحت جراحی به روش ترانس هياتال در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) پیش‌بینی ارزیابی معلم از عملکرد دانش‌آموز در دروس ریاضی و علوم با استفاده از آزمون تشخیص توانایی‌های شناختی میکر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی مقاومت دارويی سويه های E.coli جدا شده از عفونت های ادراری در شهر ايلام به روش ديسک ديفيوژن و پروفايل پلاسميدی آن ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی ارتباط ناهنجاری های کروموزومی ناشی از پرتو X و فعاليت کل آنزيم های گلوتاتيون اس ـ ترانسفراز(GST) در پلاسمای افراد شاغل در راديوتراپی با سابقه فعاليت بالای 5 سال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) طراحی و ساخت دستگاه توليد کننده سيگنال های اختصاصی، برای ايجاد ميدان های الکترومغناطيسيELF دلخواه، جهت بررسی اثرات درمانی القاء تشديدی انرژی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1388) طراحی و ساخت انبر جوشکاری با قوس الکتريکی دارای سيستم تهويه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) شيوع فلوئوروزيس دندانی در جمعيت 27-8 سال شهر دهلران و بخش های موسيان و دشت عباس ( استان ايلام) در سال 1385. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی اثرات کمی و کيفی L-Arginine و L-Name بر جسم زرد و فوليکول های در حال رشد تخمدان موش صحرايی باردار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ه

(1388) مقايسه اثربخشی چسب فنتانيل ترانس درمال و دارونما در درمان درد مزمن بيماران مبتلا به سرطان بافت نرم در يک کار آزمايی بالينی تصادفی دو سوکور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) شناسايی و تايپينگ مولکولی لپتوسپراهای بومی ناحيه مرکزی منطقه جلگه ای استان گيلان با روش آناليز الگوی باندی ژنوم برش داده شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی فون پشه های خاکی در کانون ليشمانيوز احشايی شهرستان اهر،استان آذربايجان شرقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ي

(1388) بررسی تأثير ماساژ بر ميزان شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بيماران تحت همودياليز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1388) بررسی ارتباط ديابت بارداری با سابقه ابتلا به سندرم تخمدان پلی کيستيک، در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهيد اکبر آبادی شهر تهران 1385-1378. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1388) بررسی کارايی روشLAMP (Loop-mediated isothermal DNA amplification). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1388) تاثير اکسيژن اضافی در کاهش تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی پستان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 12:34:59 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 09:44:35 2018