لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1365"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ل
تعداد آیتم ها: 1.

ل

(1365) رابطه پروفایل لیپیدی سرم خون با شاخصﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ و ﻫﯿﺴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﯿﻀﻪ در موش صحرایی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Dec 13 10:38:41 2017 IRST ایجاد شده است.
Wed Dec 13 10:38:41 2017