لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1365"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ل
تعداد آیتم ها: 1.

ل

(1365) رابطه پروفایل لیپیدی سرم خون با شاخصﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ و ﻫﯿﺴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﯿﻀﻪ در موش صحرایی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Mon Oct 22 23:35:57 2018 IRST ایجاد شده است.
Tue Oct 23 06:08:33 2018