لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "تربیت بدنی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : B | T | ب | ع | م
تعداد آیتم ها در این سطح: 5.

B

(2017) The effect of two types exercise therapy on bone mineral density and mechanical strength of osteoporotic male rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

T

(2017) Effect of resistance exercise training on biochemical markers and anthropometric characteristics in volved in atherosclerosis in obese women. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ب

(1391) اثر بخشی يک دوره تمرينات کاوتورن و کوکسی بر کيفيت زندگی، تعادل و خستگی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1396) مقایسه‌ ی نا هنجاری لوردوزیس در چاقی سیبی و گلابی شکل در دانش آموزان دختر پایه ‌ی ششم ابتدایی ناحیه ‌ی دو شهر اراک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1391) هادی ميری، رشيد حيدری مقدم *، خسرو ابراهيم، شهرام آهنجان، مريم مهديلو ، حسن قاسمعليپور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:32:24 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 11:58:30 2018