لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "تربیت بدنی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : ب | م
تعداد آیتم ها در این سطح: 2.

ب

(1391) اثر بخشی يک دوره تمرينات کاوتورن و کوکسی بر کيفيت زندگی، تعادل و خستگی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1391) هادی ميری، رشيد حيدری مقدم *، خسرو ابراهيم، شهرام آهنجان، مريم مهديلو ، حسن قاسمعليپور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:36:47 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:36:47 2017