لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بهداشت(عمومی) > آموزش بهداشت"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : J | ا | ج | ح | ر | ش | م
تعداد آیتم ها در این سطح: 7.

J

(2014) Evaluation of Ilam university of medical science faculty members' views in relation to curriculum. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ا

(1392) بررسی وضعيت رسانه های توليد شده در بخش آموزش سلامت ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1396) بررسی رفتار های پیشگیرانه از بیماری سالک در شهرستان مهران در سال 1393: کاربرد مدل بزنف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1395) تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) بررسی ميزان آگاهی و نگرش دانشجويان دانشکده بهداشت و معماری در مورد اکستازی و عوارض ناشی از مصرف آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1395) بررسی تاثیر آموزش بر تغذیه، فعالیت بدنی و مدیریت استرس در بیماران فشارخونی روستاهای شهرستان الیگودرز استان لرستان در سال 1394. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1391) مقايسه تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان به دو شيوه سخنرانی و نمايش فيلم بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:38:05 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:38:05 2017