لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بهداشت(عمومی) > اپیدمیولوژی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | B | D | F | H | K | R | S | T | V | Y | ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ف | م | ن | ه | چ
تعداد آیتم ها در این سطح: 46.

A

(2014) Disinfection and general cleaning practices used in health care centers and hospitals. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Prevalence of Hypothyroidism, Hypoparathyroidism and The Frequency of Regular Chelation Therapy in Patients with Thalassemia Major in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis study. IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY.

B

(2015) The road traffic crashes as a neglected public health concern; an observational study from Iranian population. The road traffic crashes as a neglected public health concern; an observational study from Iranian population.

(2014) Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index in high school adolescents in Ilam. JBMRS.

D

(2013) Predictive factors for preeclampsia in pregnant women: a Receiver Operation Character approach. Arch Med Sci.

(2015) The risk factors of infertility in women referred to Ilam health care centers in 2013: A cross-sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

F

(2014) Job stress and susceptibility to cardiovascular diseases: A case-control study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

H

(2015) Predictive factors for general health status in Iranian high school students; an unvariate and multivariate logistic regression analysis. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Prevalence of Internet addiction in Iranian high school students; a cross-sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

K

(2013) بررسى اپيدميولوژيك صدمات جسمى در مصدومين ناشى از انفجار مين و ساير مهمات جنگى در استان ايلام در بين سالهاى 1380 الي 138. Journal of Police Medicine.

(2014) Epidemiological assessment of Congenital Hypothyroidism in Ilam province between 2005 -2011. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

R

(2015) Investigation of the Prevalence of Obesity in Iran: a Systematic Review and Meta-Analysis Study. Acta Med Iran.

S

(2015) Relationship between general health and economic factors in Ilam Province. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(0000) Prevalence of Epilepsy in Iran: A Meta-Analysis and Systematic Review. Iran J Child Neurol.

T

(2015) Factor Analysis of Spiritual Health on the Islam Viewpoint. Iran J Public Health.

V

(2013) Demographic and Histological Predictors of Survival in Patients With Gastric and Esophageal Carcinoma Running title: Survival Rate in Patients with Gastric and Esophageal Carcinoma. Applied Biochemistry and Biotechnology.

(2016) Survival rate of gastric cancer in Iran; a systematic review and meta-analysis. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2016 Spring;9(2):78-86.

Y

(2014) Survival Rate Of Esophageal Carcinoma In Iran - A Systemaic Review and meta-Analysis. Iranian Journal of Cancer Prevention.

ا

(1392) بررسی 10 ساله کودکان مبتلا به کارديوميوپاتی ديلاته. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ارتباط بين مارکرهای ويرولوژی و اپيدميولوژی با نتايج درمان در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1393) برآورد خطای پيش بينی برای زمان بقاء و کاربرد آن در تحليل بقای بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اپيدميولوژيک بيماری سل در استان ايلام طی سال های 1390-1384. Tehran University Medical Journal.

(1395) اپیدمیولوژی خودسوزی در استان ایلام در سال های 1389 تا 1393. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1391) بررسی ميزان آمادگی دانشگاه ها و مدارس شهر ايلام برای مقابله با پاندمی آنفلوانزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1393) بررسی فراوانی و عوامل مؤثر بر مرگ و مير مادران باردار استان ايلام در سالهای 1389-1381. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1387) بررسی رويکرد بين المللی به درمان بيماری‌های شايع با استفاده از روش‌های مختلف طب مکمل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1391) سرواپيدميولوژی آنتی بادی های( IgMو IgG) ضد توکسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز پرشکی الزهرا(س) تبريز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1393) شيوع بيماری های گوارشی در بيماران مبتلا به سوءهاضمه مراجعه کننده به کلينيک های آندوسکوپی شهرستان ايلام در سال91-1390. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1392) بررسی توزيع نيروی انسانی پرستار شاغل در بيمارستان های دولتی ايران با استفاده از شاخص جينی و منحنی لورنز در سال های 85-1380. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1392) بررسی نگرش و عملکرد پزشکان خانواده درباره پيشگيری و درمان بيماريهای قلبی- عروقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1393) فراوانی جهش های شايع بتا تالاسمی در مراجعين به مراکز بهداشت شهر ايلام در يک دوره پنج ساله. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی وضعیت رفتارهای خودمراقبتي در بیماران دیابتی نوع 2 شهرستان ایلام سال 1393. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) تدوین ابزار سنجش سواد ایدز برای جامعه ایرانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1391) بررسی روند مرگ و مير حاصل از سرطان پانکراس در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) روند مرگ و مير سرطان پستان درميان زنان ايرانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی بار مرگ و مير بعلت ابتلا به سرطان کبد در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1389) فراوانی اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان اول ابتدائی شهر يزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی ميزانهای بقاء و عوامل پيش آگهی دهنده آن در مبتلايان به سرطان کولورکتال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) شيوع شاخص توده بدنی غير طبيعی در نوجوانان شهر سنندج و پيشگويی کننده‌های فردی- اجتماعی آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) برآورد ميزان مرگ ومير با استفاده از سيستم نمره بندی شدت بيماری آپاچی 2(APACHE II) در بيماران بستری در بخش مراقبت های ويژه ترومای بيمارستان شهيد بهشتی قم. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی ميزان شيوع افسردگی و علايم آن در دانشجويان دانشگاه ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی عوامل انسانی مرتبط با بروز سوانح ترافیکی منجر به فوت در استان ایلام در سال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1388) شيوع فلوئوروزيس دندانی در جمعيت 27-8 سال شهر دهلران و بخش های موسيان و دشت عباس ( استان ايلام) در سال 1385. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ه

(1388) شناسايی و تايپينگ مولکولی لپتوسپراهای بومی ناحيه مرکزی منطقه جلگه ای استان گيلان با روش آناليز الگوی باندی ژنوم برش داده شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی فون پشه های خاکی در کانون ليشمانيوز احشايی شهرستان اهر،استان آذربايجان شرقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

چ

(1390) بررسی اپيدميولوژيک بيماری سالک در استان لرستان و معرفی کانون های جديد بيماری با انتقال محلی در سال 1385. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:31:59 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:55:17 2018