لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بیوتکنولوژی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | ا | ب | ر | ق | م | چ
تعداد آیتم ها در این سطح: 8.

A

(2016) طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1395. اتمام یافته.

ا

(1392) طراحی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن موتانت زیر واحد کاتالیتیک دیفتریاتوکسین و بررسی بیان پروتئین نوترکیب کاندید واکسن علیه دیفتري. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1391) ارزيابی رفتاری ميزان ترميم در عصب سياتيک، پس از پيوند تيوب نانوفيبر پلی هيدروکسی بوتيرات- والرات بهمراه سلول های شوان در مدل موش صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1393) بررسی ورود نانوذرات سيليکاتی مغناطيسی تيمار شده با I-131 به رده سلولی MCF-7 و موش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1391) تهيه نانوليپوزوم های انسولين خوراکی با فرمولاسيونی جديد و بررسی کارايی آن در شرايط in vivo. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1392) وضعیت دسترسی بھ مقالات بیوانفورماتیک پزشکی با استفاده از وب مرئی Web of Science. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه کارايی نانوذرات آهن صفر ظرفيتی و ترکيبات منگنزی در حذف يون کادميوم از محيط های آبی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

چ

(1393) توليد نانوذرات نقره به روش زيستی با استفاده از عصاره ميوه بلوط و بررسی فعاليت ضد ميکروبی آن بر عليه عوامل ايجاد عفونت های بيمارستانی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Jan 18 05:41:20 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Jan 18 05:41:20 2018