لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "دندانپزشکی .جراحی دهان"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | R | ا | ج | ر | س | ف | م
تعداد آیتم ها در این سطح: 11.

A

(2015) Squamous cell carcinoma ex pleomorphic adenoma; a case report. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

R

(2014) Improvement of Periodontal Parameters in Untreated site After Periodontal Surgery at Adjacent sites. Journal of Novel Applied Sciences.

(2014) In vitro study of low-level laser irradiation on osteoblastic differentiation of human periodontal ligament stem cells. nautilus journal.

(2015) Effect of naproxen on postoperative pain in teeth with irreversible pulpitis. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ا

(1392) فراوانی کرانيوسينوستوزهای ارجاعی منجر به عمل جراحی بازسازی، طی سال های 1375 الی 1390، به بخش جمجمه، فک و صورت گروه جراحی پلاستيک و ترميمی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسي رخداد هم زمان زبان جغرافيايي يا شيار دار با التهاب بافت ‌هاي لنفوييدي. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1396) برآورد شاخص های DMFT و dmft و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان شهرستان هشترود در سال 293. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1390) تاثير فلورايد آب آشاميدنی بر ميزان پوسيدگی دندان در کودکان نورآباد ممسنی در سال 1387. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1391) روش های کنترل رفتار کودک در دندان پزشکی: آرام بخشی و بيهوشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1393) بررسی ارتباط استفاده از مکمل های کلسيم، آهن و مولتی ويتامين در دوران بارداری با وضعيت دندان ها در زنان زايمان کرده شهر تهران سال 1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1391) کاربردهای ليزر در ايمپلنتولوژی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:30:59 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 11:58:37 2018