لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بیماریهای کودکان"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : V | ت | د | ر | غ | م | چ
تعداد آیتم ها در این سطح: 7.

V

(2017) Effect of prenatal smoking cessation interventions on birth weight: meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med.

ت

(1395) بررسی مقایسه ای اختلالات واجی کودکان دو زبانه مبتلا به سندرم داون در دو زبان کردی و فارسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1392) بررسی شيوع عفونت سيتومگالوويروس در کودکان کانديد پيوند کبد در بيمارستان نمازی شيراز در سال های 85-88. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1393) بررسی عوارض ناشی از واکسن ثلاث در کودکان زير 7 سال در شهر شهرکرد در سال 90-91. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1389) بررسی شيوع آنمی فقر آهن بر اساس معيارهای آزمايشگاهی در کودکانمبتلا به اختلال رشد غيرارگانيک مراجعه کننده به کلينيک تخصصی اطفال بيمارستان امام خمينی شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1387) بررسی اختلالات بيوشيميايی در کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

چ

(1393) بررسی تاثير مراقبت کانگرويی مادر بر درد ناشی از رويه های تهاجمی در نوزادان نارس بخش مراقبت های ويژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی فاطميه همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:30:56 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 13:01:53 2018