لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بیماریهای زنان"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : D | ب | د | م
تعداد آیتم ها در این سطح: 5.

D

(2016) Prevalence and Predictive Factors of Sexual Dysfunction in Iranian Women: Univariate and Multivariate Logistic Regression Analyses. Korean J Fam Med.

ب

(1396) بررسی عوامل خطر ابتلا به GTN براي زنان با حاملگي مولار، با استفاده از مدل پارامتري وايبل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1396) بررسی 5 ساله فراوانی و علل توتال آبدو مینال هیسترکتومی در بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرو دشت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1396) بررسی بیان نسبی ژن BIF-1 در تومور سرطان پستان و بافت های نرمال مجاور با استفاده از Real Time PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) حاملگي هتروتوپيك خودبخودي، گزارش يك مورد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:30:31 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 11:58:28 2018