لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "جراحی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : ج | ط | م | ک | گ
تعداد آیتم ها در این سطح: 6.

ج

(1390) بررسی وضعيت هموديناميک و اکسيژناسيون شريانی اطفال در ريکاوری بعد از بيهوشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ط

(1385) تأثير پيش داروی ليدوکائين وريدی و تزريق آهسته فنتانيل بر سرفه ناشی از فنتانيل در بيهوشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1391) بی حسی موضعی بوپيواکائين بر کاهش درد بعد از عمل ناشی از انسزيون هرنی اينگوينال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه استفاده از درمان ترکيبی rTMSفرکانس پايين و توانبخشی با درمان توانبخشی به تنهايی بر سفتی مفصلی دست مبتلای بيماران سکته مغزی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1395) مقایسه تاثیر بیهوشی عمومی و اپیدورال بر شاخص ‌های تنفسی حین و پس از انجام عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1388) تاثير اکسيژن اضافی در کاهش تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی پستان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:30:18 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:20:01 2018