لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "پرتو شناسی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : M | ا | ب | ج | خ | ش | غ
تعداد آیتم ها در این سطح: 7.

M

(2015) Applications of diffusion weighted imaging in detection of radiating pain to lower extremities. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ا

(1387) بررسی سونوگرافيک تنگيهای پيشابراه قدامی مردان و مقايسه آن با يورتروگرافی رتروگراد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1395) تاثیر ضخامت جبران کننده برنج و ابعاد میدان بر ضریب تضعیف موثر جبران کننده در پرتو درمانی با شدت تعدیل یافته(IMRT). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1387) مقايسه اندازه گيری ابعاد پا (آنتروپومتری) به دو روش عکسبرداری ديجيتالی و دستی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1387) بررسی نمای گليوم های مغزی و تومورهای متاستاتيک مغز در توموگرافی کامپيوتری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1385) ارزيابی شرائين ورتبرال با سونوگرافی داپلر رنگی در افراد مسن سالم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1387) مقايسه بـين دو روش رايج بالينی و پرتونگاری در اندازه‌گيری زاويه انحنای کمر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Jan 18 05:38:12 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Jan 18 05:38:12 2018