لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "سیستم عصبی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | ا | ت | پ
تعداد آیتم ها در این سطح: 5.

A

(1393) تراسفکشن پایدار سلول هاا اساورایایم ی اس اسااواوات توساات ا وااور pSecTag2/HygroA-CNTF به ینظور اساوف اده در دریاات ااایتا نااعم. دوماهنامه علمي- پژوهشي دانشور پزشكي/ دانشگاه شاهد/.

ا

(1387) ارتباط بين دو شاخص شدت تمرين (%VO2max و %HRmax) هنگام فعاليت ارگومتری زيربيشينه در افراد نوجوان مبتلا به فلج مغزی اسپاستيک(10 تا 14 سال). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی مکانيسم سکته ايسکمی با آناليز پروتئوم مغز انسان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1392) الگوی اختلالات زبانی در بيماران آسيب ديده مغزی: شواهدی از بيماران دوزبانه کردی-فارسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1392) بررسی کيفت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به تومور مغزی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 09:32:32 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:34:36 2017