لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "سیستم عصبی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | V | ا | ت | س | ع | م | پ
تعداد آیتم ها در این سطح: 10.

A

(1393) تراسفکشن پایدار سلول هاا اساورایایم ی اس اسااواوات توساات ا وااور pSecTag2/HygroA-CNTF به ینظور اساوف اده در دریاات ااایتا نااعم. دوماهنامه علمي- پژوهشي دانشور پزشكي/ دانشگاه شاهد/.

V

(2017) Comments on prognostic role of copeptin after traumatic brain injury: A systematic review andmeta-analysis of observational studies. The American Journal of Emergency Medicine.

ا

(1387) ارتباط بين دو شاخص شدت تمرين (%VO2max و %HRmax) هنگام فعاليت ارگومتری زيربيشينه در افراد نوجوان مبتلا به فلج مغزی اسپاستيک(10 تا 14 سال). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی مکانيسم سکته ايسکمی با آناليز پروتئوم مغز انسان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی فراوانی آللی و ژنوتیپی نشانگر rs67992843 واقع در ناحیه ژنی SMPD1 مرتبط با بیماری نیمن پیک در جمعیت اصفهان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1392) الگوی اختلالات زبانی در بيماران آسيب ديده مغزی: شواهدی از بيماران دوزبانه کردی-فارسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1396) بررسي جهش‌ هاي حذفي Del (GJB6-D13S1854) و Del (GJB6 –D13S1830) ژن كانكسين 30 در افراد مبتلا به نا شنوايي حسي- عصبي غير سندرمي در استان خراسان رضوي. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1396) تخمین درصد چربی بدن افراد با استفاده از تکنیک های یاد گیری ماشین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1396) بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم rs4938723 در ژن mir-34 b/c و خطر ابتلا به نا باروري آيديو پاتيک در مردان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1392) بررسی کيفت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به تومور مغزی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:30:09 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:39:18 2018