لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "سیستم ادراری"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : ح | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 2.

ح

(1393) اثر محيط زندگی غنی شده بر حجم غده فوق کليه موشهای صحرايی مواجه شده با استرس پيش از تولد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1393) بررسی اثرات حفاظتی بخشهای هوايی عصاره گياه خارشتربرنفرتوکسيسيتی حاد القاشده بوسيله جنتامايسين در موش صحرايی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:39:32 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:39:32 2017