لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "سیستم ادراری"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : ح | ف | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 3.

ح

(1393) اثر محيط زندگی غنی شده بر حجم غده فوق کليه موشهای صحرايی مواجه شده با استرس پيش از تولد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1396) ارزش تشخيصي IL8 در مقايسه با CRP و ESR در تشخيص عفونت هاي باکتريال در کودکان سرطاني مبتلا به تب و نوترو پني. Journal of Ilam University of Medical Sciences.

ی

(1393) بررسی اثرات حفاظتی بخشهای هوايی عصاره گياه خارشتربرنفرتوکسيسيتی حاد القاشده بوسيله جنتامايسين در موش صحرايی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Jan 18 05:37:42 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Jan 18 05:37:42 2018