لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "سیستم ادراری"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : ح | ف | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 3.

ح

(1393) اثر محيط زندگی غنی شده بر حجم غده فوق کليه موشهای صحرايی مواجه شده با استرس پيش از تولد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1396) ارزش تشخيصي IL8 در مقايسه با CRP و ESR در تشخيص عفونت هاي باکتريال در کودکان سرطاني مبتلا به تب و نوترو پني. Journal of Ilam University of Medical Sciences.

ی

(1393) بررسی اثرات حفاظتی بخشهای هوايی عصاره گياه خارشتربرنفرتوکسيسيتی حاد القاشده بوسيله جنتامايسين در موش صحرايی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:30:02 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:18:03 2018